Bộ điều khiển van gas/air

Bộ điều khiển van gas/air

M6284A1089-S/U Modutrol IV ™ Motors

M6284A1089-S/U Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
M6284A1071-S/U Modutrol IV ™ Motors

M6284A1071-S/U Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
M6284A1055-S/U Modutrol IV ™ Motors

M6284A1055-S/U Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
M6284A1030-S/U Modutrol IV ™ Motors

M6284A1030-S/U Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
M6161, M6181, M6184, M6191, M6194Modutrol IV ™ Motors

M6161, M6181, M6184, M6191, M6194Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
M9481, M9484, M9491, M9494 Modutrol IV™ Motors

M9481, M9484, M9491, M9494 Modutrol IV™ Motors

Nguồn cấp 24 VAC
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg).
Tiêu chuẩn : NEMA 3...
Điều khiển  Modutrol IV™ Motors Series 90

Điều khiển Modutrol IV™ Motors Series 90

Nguồn cấp 24 VAC
Tiêu chuẩn: NEMA 3
Vật liệu : Nhôm
Điều khiển tín hiệu: 4 đến 20 mA hoặc dòng 2 đến 10 Vdc...
Bồ điều khiển van Gas/Air dòng 72

Bồ điều khiển van Gas/Air dòng 72

Tiêu chuẩn: NEMA 3
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg).
Điều khiển tín hiệu...
M6284C1010-S/U Modutrol IV ™ Motors

M6284C1010-S/U Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
M6284C1028-S/U Modutrol IV ™ Motors

M6284C1028-S/U Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
M6284D1000-S/U Modutrol IV ™ Motors

M6284D1000-S/U Modutrol IV ™ Motors

Nguồn cấp :24 Vac
Vật liệu : Nhôm
Lực quay trên trục: 200 lb (91 kg) trên động cơ, tối đa 300 lb (136 kg)
Điều...
zalo zalo
+84 917414008 0906 820 393