Sản phẩm

Sản phẩm

Kromschroder TC 410

Kromschroder TC 410

Kiểm soát độ chặt của hai van an toàn trước hoặc sau khi chạy đầu đốt, với khoảng thời gian thử nghiệm có thể điều...
C7035A1080 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Minipeeper Honeywell

C7035A1080 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Minipeeper Honeywell

Đầu dò ngọn lửa cực tím phát hiện bức xạ tia cực tím phát ra từ ngọn lửa cháy. Các đầu báo cháy được sử...
C7012A1145 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012A1145 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7012A1152 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012A1152 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7012A1160 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012A1160 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7012A1194 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012A1194 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7012A1012 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012A1012 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7012A1210 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012A1210 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7012E1104 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012E1104 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7012E1112 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7012E1112 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Đầu dò ngọn lửa C7012A, C, E, F, G là cảm biến dò lửa từ bức xạ tia cực tím phát ra trong quá trình...
C7024E1001 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7024E1001 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

24 Vdc cảm biến điện tử từ bức xạ tia cực tím phát ra khi đốt cháy nhiên liệu cacbon khí tự nhiên, khí LP...
C7076A1007 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

C7076A1007 Cảm biến dò ngọn lửa tia cực tím Honeywell

Cảm biến dò ngọn lửa C7076 có thể phát hiện ngọn lửa khoảng cách 5 mét
Dò ngọn lửa bằng cách phát hiện tia bức...
zalo zalo
+84 917414008 0906 820 393