Cảm biến nhiệt độ / Bộ điều khiển nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ / Bộ điều khiển nhiệt độ

Bộ điều khiển DC1000

Bộ điều khiển DC1000

Đầu vào TC (K, J, R, S, B, E, N, T, W, PL II, U, L), RTD (Pt100Ω, JPt100Ω, JPt50Ω) Tuyến tính (-10 ~ 10mV, 0...
zalo zalo
+84 917414008 0906 820 393